Dorçe A.Ş., Kazakistan, Tengiz’de inşaatı devam eden “Shanyrak Kasabası Dom 6” İşçi Rotasyon Kampı Projesinde 1.000.000 adam/saat Kazasız Çalışma Ödülüne Layık Görüldü.

Shanyrak Kasabası Dom 6 bir EPC projesi olup, sözleşme 4.000 kişilik işçi kampının tasarım, mühendislik, altyapı ve üst yapı işlerini kapsamaktadır.

Bölgenin ve inşaat sahasının, iklimsel ve zorlu çalışma koşullarına rağmen, Dorçe ekibi organize ve disiplinli çalışmayı başarmış ve İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre kurallarının bilincinde olup, sahada doğru şekilde uygulamıştır.

Dorçe A.Ş., iş sağlığı, güvenliği ve çevre konusunda çalışanlarına verdiği düzenli eğitim, oriyantasyon programları ve kişisel koruyucu ekipmanlar ile olası iş kazalarını engeller. Proje süresince işçi sağlığı ve güvenliği uzmanları, belirli ararlıklarla oluşturdukları kontrol programı ve mekanizması ile bu sürecin sorunsuz işlemesini sağlar. Bu sorumluluğu tüm çalışanlarına aşılar.